سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دره کوچک///قاف در بقا
برای مهدی

بنام الله

روند انقلاب مهدوی را می توان به چهار انقلاب متوالی تقسیم کرد  سه انقلاب زمینه ساز و چهارم انقلاب اصلی و نهایی که با حظور رسمی شخص امام شکل خواهد گرفت

حالا سوال این است که جامعه کنونی در کدام مرحله قرار دارد و پیش روی ما چه اموری قرار دارد و تکلیف ما چیست

به ترتیب زمانی به توضیح مختصر این چهار مرحله می پردازیم 

انقلاب سلطان این مرحله از روند ظهور توسط خانواده شیخ صفی الدین اردبیلی زمینه سازی و اجرایی گردید در این زمان بعد سپری شدن مراحلی و مقدماتی  مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی در ایران اعلام و مقدمات انقلاب بعدی به واسطه ان فراهم گردید این انقلاب موجب افزایش نقش مذهبیون و علمای شیعه در جامعه و حکومت گردید و از ان پس سلاطین ایران مذهب شیعه داشتند و حداقل در ظاهر مکلف به اعتراف بدان و پایبندی اعتقادی بدان بودند 

انقلاب مردم انقلاب مردم به مرحله دوم از مراحل چهارگانه می باشد همان انقلاب 57به رهبری امام خمینی می باشد . در این زمان با بروز موارد مختلف در سطح حکومتی و اجتماعی بعد از عبور از مقدمات بسیار من جمله انقلاب مشروطه و حوادث دهه سی و چهل جامعه اماده انقلاب کبیر مردمی گشت در واقع انقلاب مستضعفین که همانا مردم و پیکره جامعه منظور است در این انقلاب شیوه حکومت پیشین به حکومت ولایت فقیه تبدیل شد و زمینه انقلاب بعدی رخ داد  فرق این انقلاب و انقلاب اول با انقلاب سوم در رخدادهای ان است به صورتی که برعکس انقلاب سلطان و انقلاب مردمی که موجب براندازی حاکمیت قبلی گشت انقلاب صالحان موجب براندازی نیست و در اصل فرزند انقلاب 57خواهد بود

انقلاب صالحان واما انچه پیش رو ما قرار دارد انقلاب صالحان به عنوان فاز سوم مراحل چهارگانه است ویژگی این انقلاب با دو انقلاب پیشینش در این است که به موجب این انقلاب با حفظ و تقویت نظام ولایت فقیه عمده تحولات در سیستم سیاسی و مدیریتی و اجرایی کشور است در این مرحله بسیاری از معیارهای مدرن ساخته غرب به هم خواهد ریخت و نقش جوانان صالح و علمای متخصص در کنار هم موجب تقویت نظام ولایت فقیه خواهد شد به موجب این تحول که زمینه ان از سال88رخداده شده کشور دچار مشکلاتی خواهد شد که نخست موجب نا امیدی مردم و سرانجام موجب تغییرات مثبت خواهد گردید و جامعه به طرف یکپارچه شدن و زدودن حزب گرایی و تیم بندی پیش خواهد رفت

در انقلاب صالحان معیارها تغییر و اراده و بصیرت و توکل و تبهر و اخلاق محور انتخاب مدیرانت خواهد بود نه سواد اکادمیک و عبور از شبکه های باند پردازی و رابطه داری و پارتی بازی و هم کیش گرایی سیاسی

در انقلاب صالحان و کشوری که ولایت فقیه یاران کهکشانیش را پیدا میکند جایی برای زهد فروشی و ریاکاری نیست و میز و صندلی و پست و مقام برای ریاکاران و نان به نرخ روز خوران تبدیل به کابوس خواهد شد در این انقلاب سه اصل سلامت.امنیت و نظارت که پایه های عدالت هستند در اداره امور کشور نقش اساسی خواهد داشت در همین انقلاب بدنه دولت امام زمان ساخته خواهد شد

انقلاب جهانی واما مرحله چهارم که نیاز به توضیح واضحات ندارد همان انقلاب جهانی به رهبری امام زمان است انقلابی که پرچم قیام ان در مکه برافراشته و با اتحاد با حکومت صالحان وعده الهی را محقق خواهد کرد    همه دعا کنیم این امور سریع تر اغاز گردد و تسریع شود با عقل و تدبیر و صبر و قلب صاف و پاک


نوشته شده در تاریخ شنبه 94 شهریور 7 توسط 63شاعر شهدا 666
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin