سفارش تبلیغ
صبا
دره کوچک///قاف در بقا
برای مهدی

در این رابطه مطلب بسیار اسرار امیز دارم و میخواهم برای اولیل بار پرده از ان بردارم. این فرمول را در هیچ جای جهان یاب نمی کنید و حتی سران فراماسون خود از ان بی اطلاعندو نمیدانند که این فرمول حقیقی تمام نمادهای انان است.(im)بزبان ما (من).حالا برعکسش کنید(الله)یکبار دیگر(im)(الله) خوب حالا روی هم قرارشان دهید من برود روی الله/چه میشود1001عدد وحدانیته درست. حالا تصور کن دو صفران دو انگشت تا شده میانی باشد ودو یک ان انگشت سبابه و اشاره خالا شصت دست را روی الله قرار بده و ان رازیر بگیر از چشم پنهان کن چه باقی میماند بز یا همان نماد شیطان پرستی در جهان در واقع من(im) این باقی میماند/ یک حرف شیطانی (من هستم) من چه هستم من انچه را زیر گرفته ام و مغلوب کرده ام هستم اری (من خدا هستم) این هدف شیطان است اثبات عدم توانایی الله در خلق اشرف مخلوقاتو اعلام توانایی خود در شکست دادن الله. پس فاتح ادعای خدایی میکند////این است انچه همه از ان ناگاهند حتی خود سران فراماسون شصت دست نشان قدرت است دقت کرده اید تمام مارکها و. نشانهای سلطنتی هم کلمه الله را نشان میدهد اما کدام الله الله تغییر یافته و مبدل شده یعنی شیطان.


چه خوش است که یار مهدی باشم///هرلحظه سرقرارمهدی باشم///فرقی نکند برای من فرمانده///یارفتگرسپاه مهدی باشم///


نوشته شده در تاریخ شنبه 92 اسفند 17 توسط 63شاعر شهدا 666

بنام الله/ همیشه سعی کن اول خدا را دوست داشته باشی بعد عشقت را سعی کن توان فدا کردن عشقت برای خدارا بدست بیاوری تا خداوند به تو کمک کند که عشقت جاودانه بماند زیرا خدا عاشق ماست و هیچ رغیبی را برای عشق خودش بر نمیتابد تو او را صفحه اول دلت قرار بده او صفحه دوم دلت را برای عشقت واگذار میکند. ما گمشده ای داریم همه دل به یکی داریم اما همه فراموش کار شدیم و چون فراموش کردیم انسان لقب گرفتیم/   ما بجای او دل هرکس هر چیز دادیم غافل از انکه اگر ما حواسمان به او نیست او هر لحظه مراقب ماست ونمیگذارد جز وصل او وصلی حاصل شود/ دنیا محل وصال نیست دنیا در ذات برای فراق افریده شده همه باید روزی بگوییم خدا بیامرزد فلانی را . دنیا چیزی جز یک لحظه کوتاه در ابدیت خلقت ما نیست و در ابدیت هیچ زمانی هرچه طولانی ب قدر لحظه فراتر نمیرود/ برای لحظه ابدیت را تاریک نکنیم /خدا نور است و وقتی نور نباشد ظلمات حاصل است/ مسئله سختی نیست ما در محضر اوییم انگونه که کف دست ما در محضر چشم ما. /هیچ وسعتی در بیکران جز نقطه نیست او بی کران است و ما و تمام خلقت در برابر او نقطه ایم/ او با تمام ما در ارتباط است انگونه که مغز ما تمام سلول های ما در تمام لحظات در ارتباط است  با انان مراودت دارد او خود خالق این مراودت و مراقبت است / او بزرگترین است و او قادر به خلق از خود بزرگتر او ادمی افرید ادمی هر چه دارد از او دارد ادمی بارها از خود بزرگتر خلق کرده پس این توانایی را الله به او داده و الله چگونه انچه خود از او عاجز باشد را به کسی عطا کند و باز هرگز از او بزرگتر نمیابی. او مادر خلقت است همه چیز به او ختم میشود انگونه که از او اغاز شد و او اغازی ندارد و پایانی ندارد او وجود مدرک است مدرکی توانا مدیر و هوشمند هوشی فراتر از او نیست   شما اینه هارو روبروی هم قرار دهید تصاویر درون اینه ها بی نهایت در یکدیگر تکرار میشود و او اینگونه بی نهایت خود را نشان میدهد و او اغاز ندارد زیرا بی نهایت ریشه در بی اغازیست و ما نیز به واسطه اراده او بی نهایتیم و او هرگاه اراده کند ما به پایان میرسیم ولی او صدیق است و او عهد خود را فراموش نمیکند/  او بی ابتدای موجود است او اول و اخر است و اول هرگز پیش ندارد و اخر هرگز پس ندارد. او مادر علم است او به هر که ب خواهد از انچه دارد عطا میکند و او مخزن همه چیز است او الله است الله/الله یعنی نیست.نیست.نیست ب جز او/ جز او هیچ نیست و همه در مجموعه او هستند/او اینگونه راه حق را نمایان میکند و او اینگونه مهیا میکند و او اینگونه اسرار خود را فاش میکند وقتی اراده کرده زمین و خلقت را به برگزیدگانش واگزار کند و نزدیک کرده روز شکست ابلیس را صلوات [تصویر: 89.gif]


نوشته شده در تاریخ شنبه 92 اسفند 17 توسط 63شاعر شهدا 666

 بنام الله///  سینما و حرکات ان نیاز به بستر دارد تا مسائل خود را پیاده کند مثلا هرگز نمیشود در یک جامعه با ایمان فیلم زد اخلاقی ساخت و نمایش داد پس باید بستری برای ان فراهم نمود و اینجا هست که حرکت گام به گام اغاز میشود و یک طراحی دقیق و طولانی مدت با هدف اماده کردن بسترهای مورد نیاز مراحل قبلی  مهیا می شود و این کار انقدر ادامه پیدا میکند تا اینکه ظاهر رسانه به باطن ان تبدیل میشود و باطن زاتی این رسانه نمایش عرف و عادات زد اخلاق و زد دین است و دنیا را مکانی برای لذت و رفاه بدن در نظر گرفتن اخرت و زندگی پس از مرگ مینماید/ مردم دنیای امروز امتها را از روی رسانهای انان میشناسند و وقتی دیگران شما را فاقد یک اخلاق و ریشه دینی و الهی ببینند پس بستری برای دعوت انان به راه راست برای شما فراهم نمیشود و این از اهداف دشمن است و خدا میداند که راه و برنامه مقابله با ان موجود است اما حیف که دست صالحان از هرگونه ابزار و جایگاهی که توان پیاده سازی ان را داشته باشد خالیست


نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 92 اسفند 15 توسط 63شاعر شهدا 666

بنام الله/// پس از پیروزی انقلاب و قیام مردمی ایران برای رهایی از دست طاغوت بدون ادعای مهدویت از طرف هر کسی  جریان رسانه در ایران برای مدت کوتاهی به سمت اصلاح حرکت کرد  اما درست در همان سالهای اول به دلیل انکه ریشه این رسانه فاسد بود ظاهر تا حدودی ترمیم شده ان باز به حالت اول برگشت که حاصل این تحولات زاده شدن یک برادر غیر هم سان برای این رسانه بود یعنی سینمای دفاع مقدس که در نقطه مقابل جریان اصلی رسانه قرار گرفت و تا به امروز نسبتا توانسته روند صحیح خود را ادامه دهد اما پس از پایان جنگ سینما ما مجدد به سمت شکل غربی گرایش پیدا کرد و امروزه تنها فرق سینمای غیر دفاع مقدس ما با سینمای غرب در اندکی تفاوت ظاهری و محتوای کنترل شده ان است به نوعی که در هالیوود به وضوح ما شاهد هر نوع دشمنی با اخلاق و الله هستیم اما در سینمای ایران با توجه به توان و نیاز مردم و ارزش مالی ان به شکل کنترل شده ای در همان راستا حرکت میکند که معمولا از روی بی تدبیریست نه عمد


نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 92 اسفند 15 توسط 63شاعر شهدا 666

بنام الله/// در بحث فرهنگی رسانه ای در ایران چند عامل مهم وجود دارد اول اینکه تاریخ رسانه در کشور ما از درک ریشه گرفته یعنی از روز اول بانی و موسسان رسانه در ایران نقطه پایان را نقطه شروع تنهاجم خود قرار داده بودند و از بدو تولد این تکنولوژی در ایران بدترین وضعیت فرهنگی در ان جریان یافت و ریشه ان شد یک رسانه بسیار زد اخلاقی و زد دینی و زد عرفی با هدف نخست نابودی سنتها و عرف متاثر از قرنها اعتقاد مردم به اسلام و مرجعیت. دوم جایگزین کردن عادات و عرف ضد اخلاقی و دینی برای عموم و سرگرم کردن مردم و به بردگی کشیدن ناس.و در اخر مهیا نمودن زمینه سلطه سلاطین غرب برمردم و گرفتار کردن عموم در اذتها و دغدغهای دنیوی و ...


نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 92 اسفند 15 توسط 63شاعر شهدا 666

سند رسمی حقانیت حسین بن علی

بنام الله/// شاید تا کنون کسی به این مورد اشاره ای نکرده باشد که حادثه عاشورا و دهه محرم یک مصداق عینی و قابل مقایسه در زمان حیات رسول الله دارد که میتوان با در نظر گرفتن ان حقانیت تمام و کمال اولاد بنی هاشم را اثبات نمود/// غزوه بدر پیامبر اسلام پس از تسلط بر چاه های بدر به مشرکان اجازه دادند تا از ان اب برای سیراب کردن سپاه خود استفاده کنند(پس سنت پیامبر سیراب کردن دشمن به هنگام نیاز است) اما همین مشرکان به هنگام تسلط بر چاه ها اب را بر سپاه اسلام بستند و انان را تحریم نمودند(پس تحریم و بستن اب سنت مشرکان شد) در کربلا چه گذشت چه کسانی اب را تحریم کردند انان ب رسنت مشرکان رفتند و از سنت نبی خروج کردند . اینها برای عاقلان راه و نشانه هدایت است در دین اجباری نیست راه نیک و و راه شر روشن است و هر کس به سمت مقصدی که انتخاب میکند حرکت میکند

چه خوش است که یار مهدی باشم///هرلحظه سرقرارمهدی باشم///فرقی نکند برای من فرمانده///یارفتگرسپاه مهدی باشم///


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 92 اسفند 14 توسط 63شاعر شهدا 666

بدعت در مقابل «سنّت» و به معنی نوآوری در دین و داخل کردن اندیشه‌ها و آراء شخصی در دین و دینداری است.

امام علی(علیه السلام) در معرفی بدعت گذاران فرمود:

«بدعت گذاران کسانی هستند که با فرمان خدا و کتاب او و پیامبرش مخالفت می‌ورزند و براساس رأی و هواهای نفسانی خود عمل می‌کنند هر چند شمار آنها بسیار باشد.» ( 9 )

بنابراین بدعت به معنی مخالفت با خدا و کتاب و پیامبر او و حاکم کردن هواهای نفسانی و عمل کردن براساس تمایلات شخصی است و این جز آنست که با الهام از کتاب و سنّت و بر اساس معیارهای الهی تحقیق و تحلیلی نو ارائه شود. بدعت امری است که سنّت و شیوه خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) را نابود می‌کند و هیچ آفتی برای دین، چنین شکننده و نابود کننده نیست.

امام علی(علیه السلام) فرمود:

«ماهَدَمَ الدّینَ مِثْلُ البِدَعِ(0 1 )؛

هیچ چیز مانند بدعت‌ها دین را ویران و تباه نکرده است.»

و به همین دلیل است که سنت‌مداران وظیفه دارند در مقابل بدعت گذاران قیام کنند و پرده از تزویر و نیرنگ آنها بردارند و راه نادرست آنها را برای مردمان آشکار کنند و بدینگونه از گمراهی مردم جلوگیری کنند.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود:

«هرگاه بدعت‌ها در میان امتم آشکار شوند بر عالم است که علم و دانش خود را آشکار سازد، هر کس چنین نکند نفرین خدا بر او باد!» ( 11 )

با تأسف باید گفت که پس از پیامبر و راه روشن او، چه بدعت‌ها که در دین نگذاشتند و چه انحرافها و کجی‌ها که در مسیر دینداری پدید نیاوردند و چه گمراهی‌ها که در برابر مردم نگشودند! و بدین سان چهره دین را واژگونه ساختند و رخسار تابناک آئین را به حجابهای هواها و سلیقه‌های شخصی پوشاندند و هر چند امامان معصوم(علیهم السلام) و به دنبال ایشان عالمان دین کوشیدند ولی همچنان راه بدعت گذاری و سنّت سوزی باز ماند و در دوران غیبت بیشتر شد.

و اکنون عالم در انتظار است که صاحب مکتب و موعود قرآن بیاید و در سایه سار حکومت او سنت‌ها زنده گردیده و بدعت‌ها برچیده شود. و بی شک در رأس برنامه‌های اصلاحی او مبارزه با بدعت‌ها و گمراهی هاست تا زمینه‌های هدایت و رشد و تعالی بشر فراهم گردد.

امام باقر(علیه السلام) در ضمن سخنی بلند در توصیف زمان ظهور آن حضرت فرمود:

«... وَلایتْرُکُ بِدْعَةً اِلاّ اَزالَها وَ لاسُنَّةً اِلاّ اَقامَها... (2  1 ) ؛

هیچ بدعتی را وانگذارد مگر اینکه آن را از ریشه برکند و از هیچ سنّتی نمی‌گذرد مگر اینکه آن را بر پا خواهد فرمود.»

 

--------------------------


نوشته شده در تاریخ شنبه 92 اسفند 10 توسط 63شاعر شهدا 666

یکی از برنامه‌های فرهنگی حکومت امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) که خود منبع علوم و سرآمد همه عالمان زمان خویش است( 6 )، نهضت علمی و رشد دانش بشری به طور چشمگیر و بی سابقه است.

پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) پس از بشارت دادن نسبت به مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) دربارة این بخش از اقدام او فرموده است:

«...نهمین امام (از فرزندان امام حسین(علیه السلام)) قائم ایشان است که خداوند به دست او همه زمین را از روشنایی پر می‌کند پس از آنکه گرفتار تاریکی گشته است و تمام زمین را از عدالت و دادگری می‌آکند پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد و سراسر عالم را از علم و دانائی بهره مند می‌سازد پس از آنکه به جهل و نادانی گرفتار آمده باشد...». ( 7 )

و این جنبش علمی و فکری برای همه اقشار و طبقات جامعه است و در این شکوفایی فرقی بین مرد و زن نیست. بلکه زنان نیز به رتبه‌های بلند علمی و دین شناسی می‌رسند.

امام باقر(علیه السلام) فرمود:

«در زمان امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به شما حکمت (و دانش) داده می‌شود تا آن جا که زن در درون خانه اش مطابق کتاب خدا و سنّت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) قضاوت می‌کند.» ( 8 )

و این حکایت از آگاهی و شناخت عمیق از آیات قرآن و روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) دارد زیرا که امر قضاوت امری دشوار و سنگین است.


نوشته شده در تاریخ شنبه 92 اسفند 10 توسط 63شاعر شهدا 666

یکی از برنامه‌های فرهنگی حکومت امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) که خود منبع علوم و سرآمد همه عالمان زمان خویش است( 6 )، نهضت علمی و رشد دانش بشری به طور چشمگیر و بی سابقه است.

پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) پس از بشارت دادن نسبت به مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) دربارة این بخش از اقدام او فرموده است:

«...نهمین امام (از فرزندان امام حسین(علیه السلام)) قائم ایشان است که خداوند به دست او همه زمین را از روشنایی پر می‌کند پس از آنکه گرفتار تاریکی گشته است و تمام زمین را از عدالت و دادگری می‌آکند پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد و سراسر عالم را از علم و دانائی بهره مند می‌سازد پس از آنکه به جهل و نادانی گرفتار آمده باشد...». ( 7 )

و این جنبش علمی و فکری برای همه اقشار و طبقات جامعه است و در این شکوفایی فرقی بین مرد و زن نیست. بلکه زنان نیز به رتبه‌های بلند علمی و دین شناسی می‌رسند.

امام باقر(علیه السلام) فرمود:

«در زمان امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به شما حکمت (و دانش) داده می‌شود تا آن جا که زن در درون خانه اش مطابق کتاب خدا و سنّت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) قضاوت می‌کند.» ( 8 )

و این حکایت از آگاهی و شناخت عمیق از آیات قرآن و روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) دارد زیرا که امر قضاوت امری دشوار و سنگین است.


نوشته شده در تاریخ شنبه 92 اسفند 10 توسط 63شاعر شهدا 666

پس از آنکه در همه اعصار، قرآن غریب و تنها مانده و در حاشیه زندگی به فراموشی سپرده شده بود؛ در زمان حکومت آخرین حجّت الهی تعالیم حیات بخش قرآن به تمامی عرصه زندگی بشر وارد می‌شود. و سنّت که همان گفتار و رفتار پیشوایان دینی است در همه جا به عنوان بهترین الگوی حیات انسانی مطرح می‌گردد و عملکرد همگان با معیار خدشه ناپذیر قرآن و عترت ارزیابی می‌شود.

امام علی(علیه السلام) در بیانی رسا حکومت قرآنی امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) را چنین توصیف کرده است:

«در روزگاری که هوای نفس حکومت می‌کند ]امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور می‌کند و[ هدایت و رستگاری را جایگزین هوای نفس می‌سازد و در عصری که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است، افکار را متوجه قرآن می‌گرداند و آن را حاکم بر جامعه می‌سازد.»( 1 )

و نیز در بیانی دیگر، آن حضرت دوران ظهور قرآن و حضور آن را در زندگی بشر چنین بشارت داده است:

«... گویی هم اکنون شیعیان خود را می‌بینم که در مسجد کوفه، خیمه‌ها زده‌اند و قرآن را بدان گونه که نازل شده به مردم می‌آموزند...». ( 2 )

و یاد دادن و یاد گرفتن قرآن نقطه شروعی برای ترویج فرهنگ قرآنی و حاکمیت قرآن و احکام آن در همه حوزه‌های فردی و اجتماعی است.


نوشته شده در تاریخ شنبه 92 اسفند 10 توسط 63شاعر شهدا 666
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin